Olağan Kongre Toplantı Bildirisi

Dersaadet ELAZIĞLILAR Sos. Kült. Yard. ve Day. Derneği olağan genel kurul toplantısının 30 Ocak 2019 Çarşamba Günü saat 14:00'de (Çınar Mh. 861 Sk. No:8/9 Bağcılar-İSTANBUL) adresinde bulunan dernek merkezinde yapılmasına çoğunluk sağlanmadığı takdirde 17 Mart 2019 Pazar günü saaat 14:00'de çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılacaktır.

Kürşat KOÇ

Olağan Kongre Toplantı Bildirisi

Olağan Kongre Toplantı Bildirisi