Olağan Kongre Toplantı Bildirisi

Dersaadet ELAZIĞLILAR Sos. Kült. Yard. ve Day. Derneği olağan genel kurul toplantısının 30 Ocak 2019 Pazar Günü saat 14:00'de (Çınar Mh. 861 Sk. No:8/9 Bağcılar-İSTANBUL) adresinde bulunan dernek merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 17 Mart 2019 Pazar günü saat 14:00'de çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılacaktır.

GÜNDEM;

1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
5) Yönetim Kurulunun Sayısının Arttırılması Teklifi
6) Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporunun Oylanması
7) Tahmini Bütçenin Okunması ve Oylanması
8) Seçim
9) Dilek ve Temenniler
10) Kapanış

Yönetim Kurulu
Dersaadet Elazığlılar Sos. Kült. 
Yard. ve Day. Derneği